คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมวาทะครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ๓

343

ครูบาบุญชุ่มมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านของวัตถุมงคลที่ดังมาก แต่คุณผู้ชมอยากทราบหรือไม่ครับว่า สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นคืออะไร วสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบดังนี้

พุทธศาสนิกชนทั่วไปมักสนใจครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ตรงวัตถุมงคลที่ท่านนำมาแจก แต่สำหรับคนที่ใกล้ชิดท่านจะรู้ดีว่า คำสอนของท่านต่างหากที่น่าสนใจยิ่งกว่า ทุกครั้งที่ท่านเทศน์ หากตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง เราจะพบว่าคำสอนของท่านมีความคมคาย ชวนคิด ชวนพิจารณา ชวนให้เกิดปัญญาทางธรรม

ดังตัวอย่างคำสอนของท่านจะยกมาให้พิจารณา ดังนี้

๑. พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์ และความดับทุกข์อย่างเดียวตลอดพระชนมายุ คนไม่เห็นทุกขสัจจะ แม้นว่ามีอายุได้ร้อยปีก็เหมือนตายแล้ว ไม่มีประโยชน์, คนที่เห็นความจริงของทุกขสัจจะ แม้นว่ามีอายุวันเดียวก็ประเสริฐ

๒. จงทำจิตให้พ้นจากโลกธรรม อย่าติดใจสงสัยในสิ่งใด ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือ ให้รู้ทันปัจจุบัน จิตย่อมอยู่เย็นเป็นสุขทุกเมื่อ

๓. ไม่คิด ไม่พยาบาทมาดร้ายใคร ไม่คิดเบียดเบียนใคร ไม่ทำความลำบากให้ใคร มีจิตใจรัก เอ็นดูสัตว์ทั้งหลายถ้วนหน้า บุคคลผู้นั้นย่อมอยู่ในโลกด้วยไม่มีภัย

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ไม่คิด ไม่พยาบาทมาดร้ายใคร ไม่เป็นศัตรูกับใคร ไม่มีเวรต่อใคร ไม่โกรธใคร ให้อภัยทุกเมื่อ