ผู้ว่าฯพะเยา นำเวียนเทียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอาราม ในวันมาฆบูชา

370

ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์นำพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตั้งขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 50 ลำ ไปเวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาในวันมาฆบูชา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ล่องขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนกว่า 50 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 520 ปี จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 35 แล้ว

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นำกรวยดอกไม้ธูปเทียน เดินเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอยจำลอง เนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่ทางวัดได้นำโคมล้านนาและตุงมงคล 12 นักษัตร ประดับตกแต่งรอบองค์พระธาตุสว่างไสวสวยงาม            ในคืนพระจันทร์เต็มดวง หลายคนร่วมแขวนโคมเป็นพุทธบูชาให้ชีวิตมีความสุข สว่างไสวตามความเชื่อ

ส่วนวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เนืองแน่นไปด้วยพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยชาวลาว ตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนับแสนคน ต่างเดินทางมาร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมเนื่องในวันมาฆบูชา
ประกอบกับเป็นช่วงสุดท้ายของงานนมัสการ องค์พระธาตุพนมประจำปีบุญใหญ่ชาวอีสาน จัดขึ้นระหว่าง 12 -20 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่าทุกปี
ส่วนที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น ชาวพุทธไปเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ 9 ชั้น ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายในพระธาตุ 9 ชั้น ซึ่งชาวขอนแก่นต่างเชื่อว่า จะมีความเป็นสิริมงคล ให้กับตัวเองและครอบครัว หากมีโอกาสได้มาเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุแก่นนครเนื่องในวันมาฆบูชาปีนี้
ที่วัดเสมียนนารีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร บรรยากาศก็คึกคัก ชาวพุทธจำนวนมากนำดอกไม้และธูปเทียน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงหลักธรรม ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาและกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยทางวัดจัดให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนตั้งแต่เวลาช่วง 19.00น. ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก ที่ให้ความสำคัญกับศาสนามากขึ้น หลายคนบอกว่าเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้จะตั้งใจรักษาศีลและปฏิบัติธรรม