แจ้งปิดการจราจร 40 เส้นทางเพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

369

วันนี้ตั้งแต่ 16 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา 30 นาทีกองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจร 40 เส้นทาง เพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งการปิดการจราจร เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา วันนี้และคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ 21 นาฬิกา 30 นาที

โดยเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจร เมื่อขบวนซักซ้อมผ่าน ส่วนเส้นทางที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่านหรือเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้ว ตำรวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรน้อยที่สุด

พร้อมทั้งแนะนำเส้นทาง การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯและฝั่งธนบุรีดังนี้  เมื่อลงจากทางด่วนยมราชหรือมาจากถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี ให้ไปใช้สะพานกรุงธน หรือสะพานพระราม 8

สำหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 และ ถนนเจริญกรุง ให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้าและสะพานพระพุทธยอดฟ้าจะเป็นการสะดวกกว่า ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หรือ บก.02 หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.TRAFFICPOLICE .GO.TH