Jobs

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ

3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ

  ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ

3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ

  ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com