Services

ธุรกิจบริการถ่ายทำละคร/รายการ​

นอกจากบริษัทฯ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตละครโทรทัศน์แล้ว เรายังมีบริการถ่ายทำละคร/รายการ พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ให้บริการโดยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์